Correcció d'estil i ortogràfica

Correcció ortogràfica i d'estil Correcció ortogràfica i d'estil

Correcció ortogràfica
Corregim ortogràficament qualsevol text, en les llengües indicades a l'apartat d'idiomes de traducció.

Correcció d'estil
Adaptem el text a les peculiaritats pròpies del mitjà en què es difondrà.

Preu d'una correcció ortogràfica o d'estil
Les principals variables que incideixen en el preu són:
Correcció d'estil i ortogràfica: Preus el nombre de paraules a corregir
Correcció d'estil i ortogràfica: Urgència l'urgència de la traducció
Correcció d'estil i ortogràfica: Tema el tema de la traducció (si és molt tècnic o especialitzat o no ho és)

Pressupost d'una correcció
Ens pot sol·licitar un pressupost:
Correcció d'estil i ortogràfica: Cómo solicitar una traduccion, por teléfon Per telèfon: 645 223 414.
Correcció d'estil i ortogràfica: Cómo solicitar un presupuesto por email Per correu electrònic: si prefereix sol·licitar-nos un pressupost mitjançant correu electrònic, ens pot fer arribar el text a corregir i indicar-nos el tipus de correcció que desitja.
Validación de HTML 4.01 Transitional | traductor  Enlaces de Activa Traducciones Mapa para el usuario de la web de Activa Traducciones Política de cookies  Preguntas frecuentes sobre nuestras traducciones   Activa Traducciones en Linkedin Activa Traducciones en la red social de Xing Activa Traducciones en Twitter