Traducció jurídica. Traducció jurídica.

Traducció jurídica català Traducció jurídica

Què entenem per traducció jurídica
Una traducció jurídica és la traducció d'un text legal al qual se li apliquen els criteris de localització propis de la cultura a què es destina la seva lectura. Exemples d'aquest tipus de traduccions són els contractes mercantils, els documents de societats, els bancaris, els de dret civil, immobiliari, laboral, administratiu, Joint Ventures, etc.

Valor afegit d'Activa
Durant els més de 30 anys de vida d'Activa Traducciones, hem aplicat un estricte procés de selecció de traductors, que ha revertit sempre en la qualitat final del nostre treball, com així ho demostra la confiança que ens han atorgat des de llavors els nostres clients. Igualment, Activa Traducciones ha aconseguit unir aquest nivell d'exigència a uns preus molt competitius.

Preus d'una traducción jurídica
El preu de la traducció dependrà de l'extensió del text a traduir, de l'idioma d'origen i de destinació, i de la urgència prevista. Aquest preu inclou una segona revisió del text realitzada per un corrector, pas necessari per tal de poder assolir les quotes de qualitat que Activa Traducciones exigeix sempre a les seves traduccions

Com sol·licitar un pressupost
Ens pot sol·licitar un pressupost a través d'una trucada telefònica al 645 223 414 o enviant-nos un correu electrònic, indicant-hi l'idioma i la urgència de la traducció. Si ens remet el text a traduir, li'n calcularem l'import exacte.