Pressupost d'una traduccio

Pressupost d'una traduccio al català Com sol·licitar el pressupost d'una traducció

Per telèfon:
Al 645 223 414

Per correu electrònic
Si prefereix sol·licitar-nos un pressupost per correu electrònic, indiqui'ns el següent:
- Les seves dades.
- Idioma d'origen i de destinació.
- Nombre de paraules (en la mesura del possible, és millor adjuntar-nos el text a traduir).
 
Preu de les traducciones
Les principals variables que incideixen en el preu són: els idiomes (origen i destinació), el nombre de paraules a traduir y la urgència de la traducció.

Pressupost d'una traducció al català
Validación de HTML 4.01 Transitional | Traductor catalan  Enlaces de Activa Traducciones Mapa para el usuario de la web de Activa Traducciones Política de cookies  Preguntas frecuentes sobre nuestras traducciones   Activa Traducciones en Linkedin Activa Traducciones en la red social de Xing Activa Traducciones en Twitter