Traducció mèdica o farmacèutica. Traducció mèdica o farmacèutica.

Traducció mèdica o farmacèutica. Traducció mèdica o farmacèutica

Què entenem per una traducció mèdica
Una traducció mèdica és una traducció d'un text redactat en terminologia mèdica, la qual cosa implica que el traductor ha de ser un especialista experimentat en aquesta matèria, bé per ser llicenciat en medicina o similar, amb una especialització posterior en traducció o lingüística, bé per ser un llicenciat en traducció o lingüística amb especialització en terminologia mèdica. En aquesta consideració entren tant els texts publicitaris (fullets, anuncis, etc.) com els científics (assaigs clínics, prospectes farmacèutics, articles científics, etc.).

Valor afegit
Durant els més de 30 anys de vida d'Activa Traducciones, hem aplicat un estricte procés de selecció de traductors, que ha revertit sempre en la qualitat final del nostre treball, com així ho demostra la confiança que ens han atorgat des de llavors els nostres clients. Igualment, Activa Traducciones ha aconseguit unir aquest nivell d'exigència a uns preus molt competitius.

Preu d'una traducció mèdica
El preu de la traducció dependrà de l'extensió del text a traduir, de l'idioma d'origen i de destinació, i de la urgència prevista.

Com sol·licitar el pressupost d'una traducció mèdica
Ens pot sol·licitar un pressupost a través d'una trucada telefònica al 645 223 414 o enviant-nos un correu electrònic, indicant-hi l'idioma i la urgència de la traducció. Si ens remet el text a traduir, li'n calcularem l'import exacte.