Traducció de pàgines web. Traducció de pàgines web.

Traducció de pàgines web. Traducció de pàgines web

Què entenem per traducció d'una pàgina web
La traducció d'una pàgina web és la traducció del text corresponent, remès en format Word, HTML/XML o anàleg. Un cop feta la traducció, Activa Traducciones la lliurarà al client en un format idèntic a l'inicial.

Valor afegit d'Activa :
Durant els més de 30 anys de vida d'Activa Traducciones, hem aplicat un estricte procés de selecció de traductors, que ha revertit sempre en la qualitat final del nostre treball, com així ho demostra la confiança que ens han atorgat des de llavors els nostres clients. Igualment, Activa Traducciones ha aconseguit unir aquest nivell d'exigència a uns preus molt competitius.

Preus:
El preu de la traducció d'una pàgina web dependrà de l'extensió del text a traduir, de l'idioma d'origen i de destinació, i de la urgència prevista.

Com sol·licitar un pressupost de la traducció d'una pàgina web :
Ens pot sol·licitar un pressupost a través d'una trucada telefònica al 645 223 414 o enviant-nos un correu electrònic, indicant-hi l'idioma i la urgència de la traducció. Si ens remet el text a traduir, li'n calcularem l'import exacte.