Traducció publicitària català

Traducció publicitària català Traducció publicitària

Què entenem per traducció publicitària
Una traducció publicitària és la traducció d'un text publicitari al qual se li apliquen els criteris de localització propis de la cultura a què es destina la seva lectura. Aquest tipus de textos comporta una dificultat afegida, ja que exigeix del traductor més esforç creatiu. Un traductor, en aquest cas, apart de denotar uns significats comuns, haurà d'interpretar connotacions específiques i adaptar-les creativament al nou context cultural.

Valor afegit d'Activa :
Durant els més de 30 anys de vida d'Activa Traducciones, hem aplicat un estricte procés de selecció de traductors, que ha revertit sempre en la qualitat final del nostre treball, com així ho demostra la confiança que ens han atorgat des de llavors els nostres clients. Igualment, Activa Traducciones ha aconseguit unir aquest nivell d'exigència a uns preus molt competitius.

Preus d'una traducció publicitària:
El preu d'una traducció publicitària dependrà de l'extensió del text a traduir, de l'idioma d'origen i de destinació, i de la urgència prevista. Aquest preu inclou una segona revisió del text realitzada per un corrector, pas necessari per tal de poder assolir les quotes de qualitat que Activa Traducciones exigeix sempre a les seves traduccions

Com sol·licitar un pressupost d'una traducció publicitària:
Ens pot sol·licitar un pressupost a través d'una trucada telefònica al 645 223 414 o enviant-nos un correu electrònic, indicant-hi l'idioma i la urgència de la traducció. Si ens remet el text a traduir, li'n calcularem l'import exacte.
 
Validación de HTML 4.01 Transitional | Traductor catalan  Enlaces de Activa Traducciones Mapa para el usuario de la web de Activa Traducciones Política de cookies  Preguntas frecuentes sobre nuestras traducciones   Activa Traducciones en Linkedin Activa Traducciones en la red social de Xing Activa Traducciones en Twitter