Traducció tècnica. Traducció tècnica.

Traducció tècnica català Traducció tècnica

Què entenem per traducció tècnica
Una traducció tècnica és una traducció d'un text redactat en terminologia tècnica, la qual cosa implica que el traductor ha de ser un especialista experimentat en aquesta matèria, bé per ser llicenciat en enginyeria tècnica o anàloga, amb una especialització en traducció o lingüística, bé per ser un llicenciat en traducció o lingüística amb especialització en terminologia tècnica. En aquesta consideració entren tant els texts publicitaris (fullets, anuncis, etc.) com els pròpiament científics (manuals tècnics, texts sobre automoció, aeronàutica, indústria, enginyeria, etc.).

Valor afegit d'Activa :
Activa Traducciones és una agència amb més de 30 anys d'experiència en serveis lingüístics, composta per traductors professionals nadius, de qualitat contrastada i dilatada experiència, especialistes en el seu propi idioma i en una àrea temàtica específica.

Preus d'una traducció tècnica al català :
El preu de la traducció dependrà de l'extensió del text a traduir, de l'idioma d'origen i de destinació, i de la urgència prevista.

Com sol·licitar un pressupost d'una traducció tècnica al català:
Ens pot sol·licitar un pressupost a través d'una trucada telefònica al 645 223 414 o enviant-nos un correu electrònic, indicant-hi l'idioma i la urgència de la traducció. Si ens remet el text a traduir, li'n calcularem l'import exacte.