Traductor de ciencia

Traducció científica català Traducció científica

Què entenem per traducció científica
Una traducció científica és una traducció d'un text redactat en terminologia científica, la qual cosa implica que el traductor ha de ser un especialista experimentat en aquesta matèria, bé per ser llicenciat en alguna branca científica, amb una especialització posterior en traducció, bé per ser un llicenciat en traducció o lingüística amb especialització en terminologia científica.

Valor afegit d'Activa :
Durant els més de 30 anys de vida d'Activa Traducciones, hem aplicat un estricte procés de selecció de traductors, que ha revertit sempre en la qualitat final del nostre treball, com així ho demostra la confiança que ens han atorgat des de llavors els nostres clients. Igualment, Activa Traducciones ha aconseguit unir aquest nivell d'exigència a uns preus molt competitius.

Preus:
El preu de la traducció dependrà de l'extensió del text a traduir, de l'idioma d'origen i de destinació, i de la urgència prevista. Aquest preu inclou una segona revisió del text realitzada per un corrector, pas necessari per tal de poder assolir les quotes de qualitat que Activa Traducciones exigeix sempre a les seves traduccions

Com sol·licitar un pressupost:
Ens pot sol·licitar un pressupost a través d'una trucada telefònica al 93 321 97 89 o enviant-nos un correu electrònic, indicant-hi l'idioma i la urgència de la traducció. Si ens remet el text a traduir, li'n calcularem l'import exacte.
Validación de HTML 4.01 Transitional | Traductor catalan  Enlaces de Activa Traducciones Mapa para el usuario de la web de Activa Traducciones Política de cookies  Preguntas frecuentes sobre nuestras traducciones   Activa Traducciones en Linkedin Activa Traducciones en la red social de Xing Activa Traducciones en Twitter