Qualitat en les nostres traduccions

Qualitat en les nostres traduccions Garantia de qualitat de les nostres traduccions

La selecció dels traductors
La selecció del traductor és fonamental a l'hora d'aconseguir una bona traducció. Tots els nostres traductors han estat seleccionats per raó de la seva pròpia experiència i de la qualitat del seu treball.

Traductors nadius
Per l'extrema dificultat que comporta el fet de dominar un ofici tan subtil i complex, els nostres traductors treballen únicament amb el seu idioma nadiu com a idioma de destinació.

Tarifes de traducció
Ens preocupem tant per la qualitat com pel preu. Busquem sempre una justa correspondència entre els dos factors.

Tecnologia que apliquem a les nostres traduccions
Segons la traducció a realitzar, les eines TAO poden resultar de gran ajuda a l'hora de controlar i homogeneïtzar la terminologia dels diferents documents d'un mateix client.

Traduccions i segones revisions
El procés de revisió efectuat pel propi traductor, més el d'un segon traductor, garanteix la qualitat final de les nostres traduccions.
 
Validación de HTML 4.01 Transitional | Traductor catalan  Enlaces de Activa Traducciones Mapa para el usuario de la web de Activa Traducciones Política de cookies  Preguntas frecuentes sobre nuestras traducciones   Activa Traducciones en Linkedin Activa Traducciones en la red social de Xing Activa Traducciones en Twitter